Mộc bản Triều Nguyễn – Di sản Tư liệu thế giới là biểu tượng trường tồn của tinh hoa văn hóa dân tộc Việt.

Trong số hơn 100 bộ sách thuộc khối Mộc bản Triều Nguyễn, có thể kể đến một số bộ sách kinh điển, được các nhà nghiên cứu khoa học, văn hóa, lịch sử đánh giá rất cao.