Tuyển dụng nhân viên kiểm kê – bảo quản

SỐ LƯỢNG: 3 nhân sự TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị...

Xem thêm