Tuyển dụng viên chức năm 2021

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021 Thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, từ ngày 15/12/2021 đến 13/01/2022, Trung tâm Lưu trữ quốc...

Xem thêm
Tuyển dụng nhân viên kiểm kê – bảo quản

SỐ LƯỢNG: 3 nhân sự TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị...

Xem thêm