1.

Di sản Tư liệu thế giới

Mộc bản Triều Nguyễn là một loại hình tài liệu đặc biệt quý hiếm trong kho tàng lịch sử văn hóa Việt Nam, đã được UNESCO công nhận là Di sản Tư liệu thế giới đầu tiên của Việt Nam vào ngày 31/7/2009.

Tìm hiểu thêm

2

Lịch sử hình thành

Dưới Triều Nguyễn, do nhu cầu phổ biến rộng rãi các chuẩn mực xã hội, các điều luật bắt buộc thần dân phải tuân theo, đồng thời để lưu truyền công danh sự nghiệp của các bậc vua chúa, các sự kiện lịch sử,… triều đình đã cho biên soạn và khắc in nhiều bộ chính sử, chính văn để ban cấp cho các nơi, trong quá trình hoạt động đó đã hình thành một loại hình tài liệu đặc biệt, đó là Mộc bản.

Quốc Sử quán và Nội các Triều Nguyễn là cơ quan được giao trọng trách thực hiện việc biên soạn, khắc in và bảo quản các bộ ván khắc Mộc bản.

Dân ta phải biết sử ta
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam

HỒ CHÍ MINH

3.

Giá trị trường tồn

Mộc bản Triều Nguyễn là những bộ “độc bản” chứa đựng nhiều thông tin quan trọng và quý giá, phục vụ việc in ấn, ban cấp cho các nơi. Dưới Triều Nguyễn, khối tài liệu này được xem như “quốc bảo” chỉ những người có thẩm quyền mới được tiếp xúc.

Giá trị nội dung của khối tài liệu thể hiện ở việc biên soạn rất công phu, là những bộ biên niên sử gỗ khắc về lịch sử dân tộc trải qua các thời kỳ.

tìm hiểu thêm

4

Kho Mộc bản

Nhà kho bảo quản tài liệu Mộc bản được khởi công xây dựng trên một quả đồi thuộc quần thể khu Biệt điện Trần Lệ Xuân, nơi đây có địa thế cao, thuận tiện giao thông, có địa chất ổn định, thoát nước nhanh; không ở gần các khu vực dễ gây cháy, nổ, ô nhiễm.

5

Tài liệu tiêu biểu

Trong kho tàng Mộc bản Triều Nguyễn có nhiều bộ sách được các nhà nghiên cứu đánh giá là những bộ chính sử, chính văn có giá trị cao, thể hiện tính pháp lý và tính xác thực bởi những thông tin khắc trên Mộc bản.

Tìm hiểu thêm