MỘC BẢN TRIỀU NGUYỄN TẠI “HOÀNG TRIỀU CƯƠNG THỔ”

MỘC BẢN TRIỀU NGUYỄN TẠI “HOÀNG TRIỀU CƯƠNG THỔ” Khắc Dũng Báo An ninh Thế giới số 1094 ngày 14/9/2011 Những Mộc bản triều Nguyễn hiện đang lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc...

Xem thêm
MỘC BẢN BỘ SÁCH TỰ HỌC GIẢI NGHĨA CA CỦA VUA TỰ ĐỨC

Nguyễn Huy Khuyến Tập san Khát vọng mùa xuân – Tân Mão 2011 (Tiếp theo và hết) Quyển 4: Còn 15 tờ với 30 trang Nhân sự phần loại trung. Trong quyển này tác giả...

Xem thêm
MỘC BẢN BỘ SÁCH TỰ HỌC GIẢI NGHĨA CA CỦA VUA TỰ ĐỨC (phần 1)

Nguyễn Huy Khuyến Tập san Khát vọng mùa xuân – Tân Mão 2011   1. Dẫn luận Trong kho chuyên dụng của Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV hiện còn lưu giữ được một...

Xem thêm
THÂM NHẬP KHO MỘC BẢN TRIỀU NGUYỄN

Kỳ cuối: VỮNG BIÊN CƯƠNG CHO ĐỘC LẬP CHỦ QUYỀN                                                                   Uông Thái Biểu – Khắc Niên Tuổi trẻ số 179 tháng 7 năm 2010   Bất kỳ vương triều nào cũng vậy, việc...

Xem thêm
THÂM NHẬP VÀO KHO MỘC BẢN TRIỀU NGUYỄN: BIỂN ĐÔNG TRONG NHỮNG LẦN THIẾT TRIỀU

THÂM NHẬP VÀO KHO MỘC BẢN TRIỀU NGUYỄN Biển Đông trong những lần thiết triều   Uông Thái Biểu – Lê Khắc Niên Tuổi trẻ số 178 – 7/2010 Những việc về Hoàng Sa và...

Xem thêm
THÂM NHẬP VÀO KHO MỘC BẢN TRIỀU NGUYỀN: VỤ ÁN TRUNG THẦN VÀ NƯỚC MẮT TIỀN NHÂN

THÂM NHẬP VÀO KHO MỘC BẢN TRIỀU NGUYỀN: Vụ án trung thần và nước mắt tiền nhân   Uông Thái Biểu – Lê  Khắc Niên Tuổi trẻ số 176 – 7/2010   Nguyễn Văn Thành...

Xem thêm
BẢN KHẮC CỔ NHẤT VỀ SỰ KIỆN VUA MINH MẠNG ĐỔI VÀ ĐẶT TÊN HÀ NỘI NĂM 1831

ThS. Phạm Thị Huệ Tạp chí Văn thư Lưu trữ tháng 9 năm 2010   Vua Minh Mạng tên thật là Nguyễn Phúc Đảm, sinh ngày 23 tháng 4 năm Tân Hợi (25/5/1791) tại Gia...

Xem thêm
TÀI LIỆU BẢO QUẢN TẠI TÀNG THƯ LÂU NĂM 1907 (Phần 2)

TÀI LIỆU BẢO QUẢN TẠI TÀNG THƯ LÂU NĂM 1907 ThS. Phạm Thị Huệ – Nguyễn Huy Khuyến Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV   7. Tỉnh Quảng Nam, sổ sách tổng cộng có...

Xem thêm
TÀI LIỆU BẢO QUẢN TẠI TÀNG THƯ LÂU NĂM 1907 (Phần 1)

ThS. Phạm Thị Huệ  – Nguyễn Huy Khuyến Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV Tàng Thư lâu được xây dựng vào năm Ất Dậu, năm Minh Mạng thứ 6 (1825), tại phường Doanh Phương...

Xem thêm