THÂM NHẬP VÀO KHO MỘC BẢN TRIỀU NGUYỄN: BIỂN ĐÔNG TRONG NHỮNG LẦN THIẾT TRIỀU

THÂM NHẬP VÀO KHO MỘC BẢN TRIỀU NGUYỄN Biển Đông trong những lần thiết triều   Uông Thái Biểu – Lê Khắc Niên Tuổi trẻ số 178 – 7/2010 Những việc về Hoàng Sa và...

Xem thêm
THÂM NHẬP VÀO KHO MỘC BẢN TRIỀU NGUYỀN: VỤ ÁN TRUNG THẦN VÀ NƯỚC MẮT TIỀN NHÂN

THÂM NHẬP VÀO KHO MỘC BẢN TRIỀU NGUYỀN: Vụ án trung thần và nước mắt tiền nhân   Uông Thái Biểu – Lê  Khắc Niên Tuổi trẻ số 176 – 7/2010   Nguyễn Văn Thành...

Xem thêm
BẢN KHẮC CỔ NHẤT VỀ SỰ KIỆN VUA MINH MẠNG ĐỔI VÀ ĐẶT TÊN HÀ NỘI NĂM 1831

ThS. Phạm Thị Huệ Tạp chí Văn thư Lưu trữ tháng 9 năm 2010   Vua Minh Mạng tên thật là Nguyễn Phúc Đảm, sinh ngày 23 tháng 4 năm Tân Hợi (25/5/1791) tại Gia...

Xem thêm
TÀI LIỆU BẢO QUẢN TẠI TÀNG THƯ LÂU NĂM 1907 (Phần 2)

TÀI LIỆU BẢO QUẢN TẠI TÀNG THƯ LÂU NĂM 1907 ThS. Phạm Thị Huệ – Nguyễn Huy Khuyến Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV   7. Tỉnh Quảng Nam, sổ sách tổng cộng có...

Xem thêm
TÀI LIỆU BẢO QUẢN TẠI TÀNG THƯ LÂU NĂM 1907 (Phần 1)

ThS. Phạm Thị Huệ  – Nguyễn Huy Khuyến Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV Tàng Thư lâu được xây dựng vào năm Ất Dậu, năm Minh Mạng thứ 6 (1825), tại phường Doanh Phương...

Xem thêm
TỔ CHỨC THƯ VIỆN DƯỚI TRIỀU NGUYỄN DẤU ẤN NHỮNG TÀNG BẢN TRÊN MỘC BẢN TẠI TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA IV

TỔ CHỨC THƯ VIỆN DƯỚI TRIỀU NGUYỄN DẤU ẤN NHỮNG TÀNG BẢN TRÊN MỘC BẢN TẠI TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA IV Nguyễn Huy Khuyến Tạp chí VTLT tháng 4 năm 2008   Việc...

Xem thêm
Vị công thần tài ba Nguyễn Tạo

Vị công thần tài ba Nguyễn Tạo      Nguyễn Tạo vốn có tên là Nguyễn Công Tuyển, tự là Thăng Chi, sinh năm 1822 tại làng Hà Lam, phủ Thăng Hoa (nay là thị...

Xem thêm
Vua Quang Trung và Phượng Hoàng Trung đô

Vua Quang Trung và Phượng Hoàng Trung đô Cao Thị Quang      Trong quá trình phát triển của dân tộc Việt Nam, bên cạnh những nhà quân sự thiên tài như Lý Thường Kiệt,...

Xem thêm
CÁC CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC TRONG HOÀNG THÀNH HUẾ QUA TÀI LIỆU MỘC BẢN TRIỀU NGUYỄN

Phạm Thị Huệ – Nguyễn Huy Khuyến Tạp chí VTLT tháng 6 năm 2007 Tài liệu Mộc bản hiện đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV là khối tài liệu đặc...

Xem thêm