TRẬN CHIẾN TRÊN PHÒNG TUYẾN NHƯ NGUYỆT

Thất bại nặng nề và bất ngờ ở Ung Châu làm cho nhà Tống vô cùng tức tối. Chúng liền tiến hành cuộc xâm lược Đại Việt. Cuối năm 1076, quân Tống bắt đầu cuộc...

Xem thêm
QUÂN ĐỘI ĐẠI VIỆT VỚI CHIẾN DỊCH TẤN CÔNG VÀO ĐẤT TỐNG ĐỂ PHÒNG VỆ TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC TỐNG (1075-1077)

Từ giữa thế kỷ XI, nhà Tống gặp nhiều khó khăn chồng chất. Trong nước ngân khố cạn kiệt, tài chính nguy ngập, nội bộ mâu thuẫn. Nhân dân bị đói khổ, nhiều nơi nổi...

Xem thêm
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÁP VIỆT TẠI VINH – NƠI CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TỪNG THEO HỌC

Biên niên tiểu sử, cũng như những nghiên cứu gần đây về Chủ tịch Hồ Chí Minh đều khẳng định Nguyễn Tất Thành và anh trai là Nguyễn Tất Đạt đã theo học tại trường...

Xem thêm
ĐÈO NGANG QUA TƯ LIỆU MỘC BẢN TRIỀU NGUYỄN

“Đèo Ngang nặng gánh hai vai Một bên Hà Tĩnh một bên Quảng Bình”. Đèo Ngang (Hoành Sơn) là tên một con đèo nằm ở ranh giới xã Kỳ Nam, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh và...

Xem thêm
CON ĐƯỜNG MANG TÊN YẾT KIÊU – DÃ TƯỢNG VÀ CÂU CHUYỆN LỊCH SỬ VỀ SỰ TRUNG THÀNH ĐƯỢC KHẮC TRONG MỘC BẢN TRIỀU NGUYỄN

Tại Đà Lạt có hai con đường mang tên hai vị công thần trung thành, dũng cảm, tài giỏi của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn là Yết Kiêu và Dã Tượng, đây là những...

Xem thêm
TRẦN ĐẠI LUẬT – VỊ QUAN TÀI ĐỨC CỦA VÙNG ĐẤT QUẢNG BÌNH

Tổ tiên của Trần Đại Luật vốn là người ở huyện Lệ Thủy, Quảng Bình. Cha ông tên là Trần Độ, sau dời đến ở tỉnh Vĩnh Long. Sinh thời, Trần Đại Luật có tướng...

Xem thêm
TRIỀU NGUYỄN VÀ QUÁ TRÌNH BẢO TỒN, TÔN TẠO NÚI NGỰ BÌNH

Đi đâu cũng nhớ quê mình Nhớ sông Hương gió mát, nhớ non Bình trăng treo Câu ca dao nổi tiếng ấy được người dân xứ Huế tự hào truyền tai nhau qua biết bao...

Xem thêm
VŨ DUY CHÍ – VỊ QUAN DÁM DÂNG LỜI CAN NGĂN CHÚA

Vũ Duy Chí người ở làng Mộ Trạch, huyện Đường An (nay là huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương). Ông là vị quan tài năng, thẳng thắn, dám dâng lời nghiêm nghị để can ngăn chúa Trịnh...

Xem thêm
TRẦN THÌ KIẾN – VỊ QUAN HAI LẦN DỰ ĐOÁN ĐÚNG QUÂN ĐỘI ĐẠI VIỆT CHIẾN THẮNG QUÂN NGUYÊN

Trần Thì Kiến (có sách gọi là Trần Kiến), người ở làng Cự Xạ, huyện Đông Triều, phủ Tân Hưng (nay là thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh). Dưới triều Trần, Trần Kiến là vị...

Xem thêm

XEM THÊM