Đại Việt sử ký toàn thư, còn gọi tắt là Toàn thư, là bộ quốc sử viết theo thể biên niên, ghi chép lịch sử Việt Nam từ thời Kinh Dương Vương (năm 2879 TCN) đến đời vua Lê Gia Tông nhà Hậu Lê (năm 1675). Bộ sử được khắc in và ban hành lần đầu tiên vào năm Đinh Sửu, niên hiệu Chính Hoà năm thứ 18 (1697), triều vua Lê Hy Tông…, Đây là công trình đại thành do nhiều đời sử quan triều Hậu Lê biên soạn.

Đại Việt sử ký toàn thư là bộ chính sử xưa nhất còn tồn tại nguyên vẹn đến ngày nay, là di sản vô giá của văn hóa dân tộc Việt Nam, là kho tư liệu phong phú khi nghiên cứu về sử học và các ngành khoa học xã hội khác. Các bộ quốc sử sau này của Việt Nam như Đại Việt sử ký tiền biên, Khâm định Việt sử thông giám cương mục đều được biên soạn dựa trên cơ sở của Đại Việt sử ký toàn thư.

Theo kết quả thống kê năm 2016, Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV còn lưu trữ được 623 tấm Mộc bản thuộc bộ sách này.

Đại Việt sử ký toàn thư