1.

Vị trí và chức năng

Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV là đơn vị sự nghiệp công lập, có chức năng trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ và thực hiện hoạt động lưu trữ thuộc phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản và trụ sở làm việc đặt tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Nhiệm vụ và quyền hạn
2.

Nhiệm vụ và quyền hạn

Trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan, tổ chức và cá nhân.

 • Tài liệu Mộc bản Triều Nguyễn;
 • Tài liệu Thời kỳ Pháp thuộc xứ Trung kỳ;
 • Tài liệu của Chính quyền thân Pháp có trụ sở trên địa bàn Trung Việt (Trung phần), Cao nguyên Trung phần từ năm 1946 đến năm 1954;
 • Cơ quan, tổ chức của chế độ Việt Nam Cộng hòa tại các tỉnh Trung nguyên Trung phần (từ tỉnh Quảng Trị đến tỉnh Bình Thuận) và các tỉnh Cao nguyên Trung phần từ năm 1954 đến năm 1975;
 • Cơ quan, tổ chức trung ương của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn từ tỉnh Quảng Trị đến tỉnh Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên;
 • Tài liệu xây dựng các công trình cấp I trở lên trên địa bàn các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên;
 • Tài liệu được sưu tầm, hiến tặng, ký gửi từ các tổ chức, cá nhân, gia đình, dòng họ tiêu biểu;
 • Các tài liệu khác được giao quản lý.

Thực hiện hoạt động lưu trữ

Thu thập, sưu tầm, bổ sung tài liệu lưu trữ đối với các phông, sưu tập thuộc phạm vi trực tiếp quản lý của Trung tâm; Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức chuẩn bị tài liệu nộp lưu; tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng hồ sơ, tài liệu trước khi thu thập vào lưu trữ lịch sử.

Phân loại, chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu lưu trữ.

Thực hiện các biện pháp bảo vệ, bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ: Sắp xếp, vệ sinh tài liệu trong kho; khử trùng, khử a-xít, tu bổ, phục chế, số hóa tài liệu và các biện pháp khác.

Xây dựng và quản lý an toàn, bảo mật toàn bộ cơ sở dữ liệu, hệ thống công cụ thống kê, tra cứu tài liệu.

Tổ chức khai thác, sử dụng và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ.

Thực hiện các dịch vụ công và dịch vụ lưu trữ

 • Chỉnh lý tài liệu lưu trữ;
 • Số hóa tài liệu;
 • Bảo quản tài liệu;
 • Tu bổ, phục chế tài liệu hư hỏng, xuống cấp; khử trùng, khử a xít;
 • Tổ chức trưng bày, triển lãm; phục vụ các yêu cầu khai thác và sử dụng tài liệu;
 • Đón tiếp khách tham quan khu trưng bày tài liệu lưu trữ;
 • Cung cấp, hướng dẫn sử dụng phần mềm chuyên dụng về quản lý, khai thác tài liệu lưu trữ;
 • Sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.