TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

Thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, từ ngày 15/12/2021 đến 13/01/2022, Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV tiếp nhận Phiếu đăng ký tuyển dụng các vị trí vào làm việc tại Trung tâm như sau:

1. Lưu trữ viên hạng III

– Số lượng: 07 vị trí;

– Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành: Văn thư – Lưu trữ, Lưu trữ học và Quản trị văn phòng. Tốt nghiệp các nhóm ngành khoa học xã hội phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ chuyên ngành lưu trữ.

2. Công nghệ thông tin hạng III (Tin học lưu trữ):

– Số lượng: 03 vị trí;

– Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành: Tin học, Điện tử tin học, Khoa học máy tính.

3. Công nghệ thông tin hạng III (Tin học):

– Số lượng: 01 vị trí

– Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành: Tin học, Điện tử tin học, Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Hệ thống thông tin quản lý, Kỹ thuật máy tính, Tin học ứng dụng, Điện tử – Viễn thông.

4. Biên dịch viên hạng III (tiếng Anh):

– Số lượng: 02 vị trí;

– Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành ngoại ngữ tiếng Anh.

5. Lưu trữ viên hạng IV:

– Số lượng: 01 vị trí;

– Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành Lưu trữ, Văn thư – Lưu trữ, Văn thư hành chính.

Thông tin chi tiết về điều kiện đăng ký dự tuyển; hình thức tuyển dụng; thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký tuyển dụng, tổ chức tuyển dụng và lệ phí đăng ký dự tuyển xin xem thông báo đính kèm.

TB tuyen dung VC 2021 (07.12.21)

Phu luc TB – Vi tri tuyen dung VC 2021 (07.12.21)

Mau Phieu dang ky