SỐ LƯỢNG: 3 nhân sự

TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ

Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có đủ điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định.

Yêu cầu trình độ đối với chức danh:

NỘI DUNG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ

Từ ngày 22/06/2020 đến 15/07/2020.