Từ ngày 23/3/2022 đến ngày 24/3/2022, Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV đã tổ chức tiếp nhận tài liệu Dự án hồ Tả Trạch từ Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 5 (Ban 5) vào Lưu trữ lịch sử với khối lượng là 1284 hồ sơ, 385 hộp tương đương 48,1 mét giá tài liệu.

Tham gia buổi làm việc, về phía Ban Quản lý Kỹ thuật Tả Trạch có ông Nguyễn Quý An, Phó trưởng Ban. Về phía Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV có ông Nguyễn Văn Cung, Phó Giám đốc và đại diện các đơn vị liên quan.

Dự án hồ Tả Trạch là công trình xây dựng nhóm A, cấp 1 có dung tích 646 triệu mét khối nước với diện tích lưu vực hồ là 717km2 được đưa vào sử dụng vào đầu năm 2017 với 1 đập chính và 4 đập phụ. Đây là công trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, có vị trí quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, sản xuất, dân sinh, an ninh của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV đã chuẩn bị đầy đủ kho tàng và trang thiết bị bảo quản để tiếp nhận tài liệu; kiểm tra, đối chiếu Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu với thực tế tài liệu giao nộp; lập biên bản giao nhận tài liệu, đưa tài liệu vào kho và xếp lên giá để quản lý, bảo quản và khai thác sử dụng.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi làm việc:

 

Trịnh Phượng

Phòng Thu thập và Chỉnh lý tài liệu – TTLTQG IV