Trong lịch sử 4000 năm của dân tộc, các thế hệ người Việt đã viết nên những bản hùng ca vẻ vang về quá trình dựng nước và giữ nước. Triển lãm thực tế mô phỏng giới thiệu đến quý khách những bản hùng ca từ thế kỷ X đến thế kỷ XV như chiến thắng Bạch Đằng (938) của Ngô Quyền; hai lần đánh bại quân Tống xâm lược của nhà Tiền Lê, nhà Lý; ba lần đại thắng quân Mông Nguyên của nhà Trần,… là những dấu son chói lọi trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc.

Hãy trải nghiệm những phút giây hào hùng của bản hùng ca sử Việt qua triển lãm độc đáo công nghệ VR 360.