Triển lãm giới thiệu hơn 100 tác phẩm của nhiếp ảnh gia Mầu Hoàng Thiết về hoàn cảnh lịch sử, những năm 1959 – 1975, hậu phương miền Bắc đã hỗ trợ đắc lực sức người, sức của cho “thành đồng” miền Nam ruột thịt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Tinh thần mỗi người làm việc bằng hai người, tay cày tay súng, nhân dân miền Bắc khi đó mà lực lượng chủ yếu là phụ nữ đã phát huy tinh thần tự lực tự cường, hăng hái lao động sản xuất để chi viện cho miền Nam, góp phần đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đi đến thắng lợi hoàn toàn vào mùa xuân năm 1975.

Những hình ảnh triển lãm là nguồn sử liệu quý, phục vụ cho các nhà nghiên cứu lịch sử, cùng đông đảo công chúng trong nước và bạn bè quốc tế có cái nhìn toàn diện về cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc Việt Nam.