Thực hiện Kế hoạch số 7764/KH-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc khai trương trưng bày, triển lãm tài liệu lưu trữ chủ đề “Lâm Đồng xưa và nay qua tài liệu lưu trữ”; Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV – Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước sẽ phối hợp với Sở nội vụ tỉnh Lâm Đồng tổ chức khai mạc triển lãm tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Lâm Đồng, địa chỉ số 04 đường 3 tháng 4, phường 3, thành phố Đà Lạt.

Đây là một trong những hoạt động chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX, góp phần tuyên truyền, quảng bá, thu hút du khách thúc đẩy  phát triển kinh tế – xã hội địa phương và cũng là một trong những hình thức tổ chức khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ độc đáo và hiệu quả, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ và nâng cao nhận thức của xã hội về giá trị của tài liệu lưu trữ cũng như công tác lưu trữ.

Thông qua trưng bày, triển lãm nhằm tuyên truyền, quảng bá vẻ đẹp con người Lâm Đồng xưa và nay để nhân dân và du khách hiểu rõ thêm về những giá trị truyền thống tốt đẹp của quê hương, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, kiên cường bất khuất cho thế hệ trẻ hôm nay.

Triển lãm dự kiến khai mạc vào 8h00 ngày 08 tháng 11 năm 2022.

Mai Duyên