Từ ngày 22/02/2022 đến ngày 26/02/2022, Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 7 (địa chỉ: số 112 Hùng Vương, tỉnh Quảng Ngãi) về việc hướng dẫn chuẩn bị tài liệu giao nộp vào Trung tâm.

Tham gia đoàn công tác có bà Nguyễn Ngọc Châu -Trưởng phòng Thu thập và Chỉnh lý tài liệu, bà Bùi Thị Nga – Phó Trưởng phòng Thu thập và Chỉnh lý tài liệu, bà Bùi Thị Mai – Nhân viên Phòng Thu thập và Chỉnh lý tài liệu.

Về phía Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 7, tiếp và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Văn Phước – Phó Giám đốc, bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung – Phó Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, ông Bùi Văn Chung – Cán bộ Phòng Tổ chức – Hành chính và ông Nguyễn Ngọc Tẩn, cán bộ phụ trách Lưu trữ (Cơ sở 2).

Trong thời gian làm việc, hai bên đã có những trao đổi cụ thể về thành phần, thời gian, cách thức giao nộp tài liệu vào Trung tâm cũng như đưa ra một số kiến nghị để đẩy nhanh tiến độ như bố trí nhân sự, thực hiện chỉnh lý và lập Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu; bố trí kinh phí cho việc trang bị bìa hồ sơ, hộp bảo quản tài liệu theo quy định và việc vận chuyển, bàn giao tài liệu….

Và để đảm bảo chất lượng tài liệu khi giao nộp, Đoàn Công tác đã trực tiếp xem xét và lựa chọn thành phần tài liệu thuộc Dự án Hồ chứa nước Định Bình; kiểm tra trực tiếp nội dung các hồ sơ, tài liệu theo Danh mục hồ sơ và hướng dẫn đơn vị một số nghiệp vụ về lưu trữ như hệ thống hóa hồ sơ, cách thức sắp xếp, đánh số tờ, viết mục lục văn bản….

Đoàn công tác kiểm tra, xem xét hồ sơ tại kho lưu trữ

Thời gian hoàn thiện và trình thẩm định Mục lục hồ sơ Dự án Hồ chứa nước Định Bình là quý II năm 2022 và thời gian dự kiến giao nộp hồ sơ, tài liệu vào quý IV năm 2022.

Bùi Thị Nga

Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV