Chiều ngày 15/4/2022, tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV, Khối Thi đua các đơn vị sự nghiệp tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2022.

Tham dự Hội nghị có Đại diện Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Lâm Đồng và 07 đơn vị trong Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV; Ban quản lý Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm; Ban quản lý Rừng phòng hộ Tà Nung; Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu Văn hóa thể thao tỉnh Lâm Đồng; Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Lâm Đồng; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thương mại và du lịch tỉnh Lâm Đồng và Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà.

Ông Nguyễn Xuân Hùng – Giám đốc Trung tâm LTQG IV phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Ông Nguyễn Văn Dương – Phó Trưởng ban Thi đua khen thưởng tỉnh Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị, các đơn vị đã trao Bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021; bàn giao cờ lưu niệm cho Khối trưởng mới là Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV và ký kết giao ước thi đua năm 2022.

BQL khu du lịch Hồ Tuyền Lâm trao Cờ luân lưu cho khối trưởng mới Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV

 

Các đơn vị trong khối ký kết giao ước thi đua

Các đơn vị trong khối ký kết giao ước thi đua

Đặng Hồng

Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV