Tiếp theo chương trình công tác, trong hai ngày 5-6/3/2024, đoàn công tác của Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng làm đã đến thăm và làm việc với Lưu trữ Quốc gia Thụy Điển tại Stockholm.

Tham gia đoàn công tác có ông Nguyễn Trường Giang – Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, ông Đặng Thanh Tùng – Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Giám đốc 4 Trung tâm Lưu trữ quốc gia, cùng một công chức, viên chức thuộc Cục.

Đoàn công tác của Bộ Nội vụ thăm và làm việc với Lưu trữ Quốc gia Thụy Điển

Bà Karin Åström Iko – Giám đốc Lưu trữ Quốc gia Thụy Điển đã tiếp và làm việc với đoàn.

Các chuyên gia từ Lưu trữ quốc gia Thuỵ Điển đã giới thiệu về công tác quản lý tài liệu ở Thụy Điển, chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Lưu trữ Quốc gia Thụy Điển cũng như trao đổi về lưu trữ tư ở Thụy Điển và vai trò của Lưu trữ Quốc gia Thụy Điển trong việc hỗ trợ, quản lý, giám sát các cơ quan lưu trữ tư nhân và tài liệu lưu trữ tư ở Thụy Điển. Bên cạnh đó, đoàn đã tìm hiểu về công tác số hóa tài liệu và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trên các nền tảng số của Lưu trữ Quốc gia Thụy Điển.

Hai bên trao đổi kinh nghiệm về công tác lưu trữ tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng đã đánh giá cao những nỗ lực của cơ quan lưu trữ hai nước trong việc chia sẻ kinh nghiệm và ủng hộ các hoạt động tăng cường hợp tác của lưu trữ hai nước trong thời gian tới.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng tặng quà lưu niệm

Website: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ngày 07/3/2024

Huyền Linh (Phòng Hợp tác quốc tế và Quản lý khoa học)