Sáng ngày 10 tháng 4 năm 2022, tại đền thờ Phúc Quận Công Nguyễn Cảnh Huy, xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An; Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV – Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã tiến hành trao tặng bản chụp tài liệu Mộc bản Triều Nguyễn – Di sản Tư liệu thế giới khắc về thân thế, sự nghiệp của danh tướng Nguyễn Cảnh Chân và Nguyễn Cảnh Dị.

Tham dự buổi trao tặng, về phía Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV có ông Nguyễn Văn Cung – Phó Giám đốc, bà Phạm Thị Tâm – Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp.Về phía Sở Văn hoá Thể thao và  Du lịch tỉnh Nghệ An có ông Bùi Công Vinh – Phó Giám đốc, cùng đại diện dòng họ Nguyễn Cảnh.

Đây là hoạt động để tưởng nhớ công lao của danh tướng Nguyễn Cảnh Chân và Nguyễn Cảnh Dị, những người đã luôn đeo đuổi mục đích phụng sự đất nước đánh đuổi giặc ngoại xâm và cũng là hoạt động nhằm phát huy hiệu quả giá trị của tài liệu lưu trữ.

Dưới đây là một số hình ảnh diễn ra tại buổi lễ.