Sáng nay (7/6), tại trụ sở Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) Đặng Thanh Tùng đã có buổi làm việc với Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Nguyễn Trùng Khánh về công tác chuẩn bị cho trưng bày tài liệu lưu trữ của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước dự kiến sẽ diễn ra trong chuỗi các hoạt động của tuần lễ văn hóa từ ngày 25-29/9 tại Pháp.

Quang cảnh buổi làm việc

Tham dự buổi trao đổi về phối tổ chức trưng bày tài liệu lưu trữ tại Pháp có bà Nguyễn Phương Hòa, Phó Cục trưởng, bà Đặng Thị Thu Thủy, chuyên viên phòng châu Âu, Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); ông Nguyễn Bùi Nam, Chánh văn phòng Viện Hàn lâm KHXH; bà Nguyễn Thị Huệ, trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; Ban Giám đốc cùng lãnh đạo một số đơn vị tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Nguyễn Trùng Khánh tham quan kho tài liệu hành chính tiếng Pháp tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Nguyễn Trùng Khánh tham quan kho tài liệu Châu bản triều Nguyễn – Di sản tư liệu thế giới

Hồng Nhung, Minh Nam

(Theo https://www.archives.org.vn/tin-hoat-dong-cua-trung-tam/cuc-van-thu-va-luu-tru-nha-nuoc-bo-noi-vu-va-cuc-hop-tac-quoc-te-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich-se-phoi-hop-to-chuc-trung-bay-tai-lieu-luu-tru-tai-phap.htm)